Có 2 kết quả:

同声翻译 tóng shēng fān yì同聲翻譯 tóng shēng fān yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

simultaneous translation

Từ điển Trung-Anh

simultaneous translation