Có 1 kết quả:

痛批 tòng pī

1/1

tòng pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to severely criticize