Có 2 kết quả:

禿頂 tū dǐng秃顶 tū dǐng

1/2

tū dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bald head

tū dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bald head