Có 2 kết quả:

禿頂 tū dǐng ㄊㄨ ㄉㄧㄥˇ秃顶 tū dǐng ㄊㄨ ㄉㄧㄥˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

bald head

Từ điển Trung-Anh

bald head