Có 2 kết quả:

禿鸛 tū guàn秃鹳 tū guàn

1/2

tū guàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser adjutant (Leptoptilos javanicus)

tū guàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser adjutant (Leptoptilos javanicus)