Có 1 kết quả:

土拉弗氏菌 tǔ lā fú shì jūn

1/1

tǔ lā fú shì jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Francisella tularensis