Có 2 kết quả:

团契 tuán qì團契 tuán qì

1/2

tuán qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Christian association
(2) fellowship

tuán qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Christian association
(2) fellowship