Có 1 kết quả:

推崇 tuī chóng ㄊㄨㄟ ㄔㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to esteem
(2) to think highly of
(3) to accord importance to
(4) to revere