Có 2 kết quả:

頹塌 tuí tā颓塌 tuí tā

1/2

tuí tā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to collapse

tuí tā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to collapse