Có 1 kết quả:

褪光 tuì guāng ㄊㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

matte (of a color etc)