Có 2 kết quả:

退热 tuì rè ㄊㄨㄟˋ ㄖㄜˋ退熱 tuì rè ㄊㄨㄟˋ ㄖㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to reduce fever

Từ điển Trung-Anh

to reduce fever