Có 2 kết quả:

退热 tuì rè退熱 tuì rè

1/2

tuì rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reduce fever

tuì rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to reduce fever