Có 1 kết quả:

拖地板 tuō dì bǎn

1/1

tuō dì bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to mop the floor