Có 1 kết quả:

外八字腿 wài bā zì tuǐ

1/1

wài bā zì tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bow legs
(2) bandy legs