Có 1 kết quả:

外甥女婿 wài sheng nǚ xu

1/1

wài sheng nǚ xu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sister's daughter's husband