Có 1 kết quả:

豌豆粥 wān dòu zhōu ㄨㄢ ㄉㄡˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pea gruel