Có 2 kết quả:

危辞耸听 wēi cí sǒng tīng危辭聳聽 wēi cí sǒng tīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to startle sb with scary tale

Từ điển Trung-Anh

to startle sb with scary tale