Có 2 kết quả:

微电子 wēi diàn zǐ微電子 wēi diàn zǐ

1/2

wēi diàn zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

microelectronics

wēi diàn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

microelectronics