Có 2 kết quả:

温暖 wēn nuǎn溫暖 wēn nuǎn

1/2

wēn nuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

warm

wēn nuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

warm

Một số bài thơ có sử dụng