Có 2 kết quả:

温煦 wēn xù溫煦 wēn xù

1/2

wēn xù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

warm

wēn xù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

warm