Có 2 kết quả:

文昌魚 wén chāng yú文昌鱼 wén chāng yú

1/2

wén chāng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lancelet (Branchiostoma lanceolatum), a primitive fish

wén chāng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lancelet (Branchiostoma lanceolatum), a primitive fish