Có 2 kết quả:

稳中求进 wěn zhōng qiú jìn ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄣˋ穩中求進 wěn zhōng qiú jìn ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄣˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to make progress while ensuring stability

Từ điển Trung-Anh

to make progress while ensuring stability