Có 2 kết quả:

无措 wú cuò無措 wú cuò

1/2

wú cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

helpless

wú cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

helpless