Có 2 kết quả:

无足轻重 wú zú qīng zhòng無足輕重 wú zú qīng zhòng

1/2

Từ điển Trung-Anh

insignificant

Từ điển Trung-Anh

insignificant