Có 2 kết quả:

惜別 xī bié惜别 xī bié

1/2

xī bié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

reluctant to part