Có 2 kết quả:

吸烟 xī yān吸煙 xī yān

1/2

xī yān

giản thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc lá

Từ điển Trung-Anh

to smoke

xī yān

phồn thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc lá

Từ điển Trung-Anh

to smoke

Một số bài thơ có sử dụng