Có 2 kết quả:

吸着 xī zhuó ㄒㄧ ㄓㄨㄛˊ吸著 xī zhuó ㄒㄧ ㄓㄨㄛˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)

Từ điển Trung-Anh

sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)