Có 2 kết quả:

喜恶 xǐ è喜惡 xǐ è

1/2

xǐ è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

likes and dislikes

xǐ è

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

likes and dislikes