Có 2 kết quả:

喜乐 xǐ lè喜樂 xǐ lè

1/2

xǐ lè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

joy

xǐ lè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

joy

Một số bài thơ có sử dụng