Có 2 kết quả:

洗錢 xǐ qián洗钱 xǐ qián

1/2

xǐ qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

money laundering

xǐ qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

money laundering