Có 2 kết quả:

喜山点翅朱雀 xǐ shān diǎn chì zhū què喜山點翅朱雀 xǐ shān diǎn chì zhū què

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spot-winged rosefinch (Carpodacus rodopeplus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spot-winged rosefinch (Carpodacus rodopeplus)