Có 1 kết quả:

喜盈盈 xǐ yíng yíng ㄒㄧˇ ㄧㄥˊ ㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) happy
(2) joyful