Có 2 kết quả:

細嘴黃鸝 xì zuǐ huáng lí细嘴黄鹂 xì zuǐ huáng lí

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slender-billed oriole (Oriolus tenuirostris)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slender-billed oriole (Oriolus tenuirostris)