Có 1 kết quả:

遐年 xiá nián

1/1

xiá nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a great age