Có 2 kết quả:

险兆 xiǎn zhào險兆 xiǎn zhào

1/2

xiǎn zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

evil omen

xiǎn zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

evil omen