Có 1 kết quả:

香薄荷 xiāng bò he ㄒㄧㄤ ㄅㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

savory (herb)