Có 1 kết quả:

香蕈 xiāng xùn

1/1

xiāng xùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shiitake (Lentinus edodes), an edible mushroom