Có 2 kết quả:

香烟 xiāng yān香煙 xiāng yān

1/2

xiāng yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cigarette
(2) smoke from burning incense
(3) CL:支[zhi1],條|条[tiao2]