Có 1 kết quả:

相映成趣 xiāng yìng chéng qù

1/1

xiāng yìng chéng qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to set each other off nicely