Có 1 kết quả:

象牙塔 xiàng yá tǎ

1/1

xiàng yá tǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ivory tower