Có 1 kết quả:

消火栓 xiāo huǒ shuān

1/1

xiāo huǒ shuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fire hydrant