Có 2 kết quả:

謝特 xiè tè谢特 xiè tè

1/2

xiè tè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shit! (loanword)

xiè tè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shit! (loanword)