Có 2 kết quả:

辛劳 xīn láo辛勞 xīn láo

1/2

xīn láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

laborious

xīn láo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

laborious