Có 1 kết quả:

辛巳 xīn sì

1/1

xīn sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eighteenth year H6 of the 60 year cycle, e.g. 2001 or 2061

Một số bài thơ có sử dụng