Có 2 kết quả:

星馳 xīng chí ㄒㄧㄥ ㄔˊ星驰 xīng chí ㄒㄧㄥ ㄔˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

rapidly