Có 2 kết quả:

兴许 xìng xǔ興許 xìng xǔ

1/2

xìng xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

perhaps

xìng xǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

perhaps