Có 2 kết quả:

虚警 xū jǐng虛警 xū jǐng

1/2

xū jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

false alert

xū jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

false alert