Có 2 kết quả:

宣称 xuān chēng宣稱 xuān chēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to assert
(2) to claim

Từ điển Trung-Anh

(1) to assert
(2) to claim