Có 2 kết quả:

宣認 xuān rèn宣认 xuān rèn

1/2

xuān rèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

public declaration

xuān rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

public declaration