Có 2 kết quả:

宣战 xuān zhàn宣戰 xuān zhàn

1/2

xuān zhàn

giản thể

Từ điển phổ thông

tuyên chiến

Từ điển Trung-Anh

to declare war

xuān zhàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tuyên chiến

Từ điển Trung-Anh

to declare war