Có 2 kết quả:

宣紙 xuān zhǐ宣纸 xuān zhǐ

1/2

xuān zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui

xuān zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui