Có 2 kết quả:

选单 xuǎn dān選單 xuǎn dān

1/2

xuǎn dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(software) menu

xuǎn dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(software) menu